Botulinium toksini yılan zehiri midir?

Tabii ki değildir. Botulunium toksin clostridium botulinium isimli bir bakterinin ekzotoksinidir. Laboratuvar şartlarında hazırlanmış toz halidir. Mutlaka sulandırılarak kullanılır.

Blog